Hyödyllisiä linkkejä

Kennelliiton koekalenteri:

https://tapahtumakalenteri.kennelliitto.fi/Kokeet

Koiratietokanta, koirahaku

https://koiratietokanta.fi/saj/haekoira.php?lang=fi

Koiratietokanta, tulospalvelu:


https://koiratietokanta.fi/ajokoetulokset/index.php

Kiertopalkintojen säännöt:

Beagle patsas- kiertopalkinto
1. Palkinnosta kilpaillaan kalenterivuosittain ajokokeissa.
2. Palkinnon saa vuodeksi haltuunsa se koira, jolla on kalenterivuoden paras koetulos. Koira ei voi osallistua kilpailuun, mikäli se on suljettu kokeissa kyseisenä kilpailuvuonna.
3. Koetuloksen pistemäärien mennessä useammalla koiralla tasan, saa palkinnon haltuunsa se koiran omistaja, jonka koiralla on eniten ajominuutteja.
4. Valinnan suorittaa Pohjois-Karjalan Beagleyhdistys ry:n hallitus. Palkinto luovutetaan vuosikokouksen yhteydessä.
5. Palkinnosta kilpaillaan 20- vuoden ajan. Palkinto on annettu ensimmäisen kerran vuonna 2009.
6. Palkinnon saa lopullisesti omakseen sen koiran omistaja/perheenjäsen, jolla on kiinnitys korkeimpaan pistemäärään.
7. Palkinto tulee luovuttaa Pohjois-Karjalan Beagleyhdistys ry:lle hyvissä ajoin ennen vuosikokousta kaiverrettuna seuraavilla tiedoilla: - kiinnitysvuosi, palkintosija ja pistemäärä - koiran nimi ja rekisterinumero - koiranomistajan nimi ja kotipaikka
Mikäli koiranomistaja laiminlyö nämä säännöt, hän menettää kiinnityksensä palkintoon.
Pohjois-Karjalan Beagleyhdistys ry Palkinnon saantikriteerit on päivitetty Lehmossa 19.8.2020.
Pohjois-Karjalan Beagleyhdistys ry:n mestaruuskokeen kiertopalkinto
1. Palkinnosta kilpaillaan yhdistyksen mestaruuskokeessa (Kynttiläajot).
2. Koiranomistajan on oltava Pohjois-Karjalan Beagleyhdistys ry:n jäsen.
3. Palkinnon saa vuodeksi haltuunsa korkeimman pistemäärän kyseisessä kokeessa saavuttaneen koiran omistaja, jonka koirasta samalla tulee yhdistyksen mestari.
4. Pistemäärien mennessä useammalla koiralla tasan, saa palkinnon haltuunsa se koiran omistaja, jonka koiralla on eniten ajominuutteja.
5. Palkinnosta kilpaillaan 15 vuoden ajan. Ensimmäisen kerran palkinto on jaettu vuonna 2009.
6. Palkinnon saa lopullisesti omakseen korkeimman pistemäärän kiinnityksensaanut koiran omistaja tai perheenjäsen.
7. Palkinto tulee luovuttaa kilpailtavaksi seuraavassa mestaruuskokeessa kaiverrettuna. Kaiverruksessa on mainittava seuraavat asiat: - kiinnitysvuosi - koiran nimi - koiranomistajan nimi - pistemäärä
Palkinnon lahjoittaja: Joensuun Seudun Osuuspankki
Palkinnon saantikriteerit on päivitetty Marjalassa 6.6.2018


Pohjois-Karjalan Beagleyhdistys ry:n pii­rin­mes­ta­ruus­ko­keen kiertopalkinto
1. Palkinnosta kilpaillaan vuosittain järjestettävässä pii­rin­mes­ta­ruus­ko­kees­sa.
2. Palkinnon saa vuodeksi haltuunsa korkeimman pistemäärän kyseisessä kokeessa saavuttanut koira, josta samalla tulee piirinmestari.
3. Pistemäärien mennessä useammalla koiralla tasan, saa palkinnon haltuunsa se koiran omistaja, jonka koiralla on eniten ajominuutteja.
4. Palkinnosta kilpaillaan viiden vuoden ajan. Ensimmäisen kerran palkinto on jaettu ensimmäisen kerran 1994.
5. Palkinnon saa lopullisesti omakseen korkeimman pistemäärän saavuttaneen koiran omistaja tai perheenjäsen.
6. Palkinto tulee luovuttaa hyvissä ajoin kaiverrettuna Pohjois-Karjalan Beagleyhdistykselle kilpailtavaksi seuraavassa pii­rin­mes­ta­ruus­ko­kees­sa.
Kaiverruksessa on mainittava seuraavat asiat: - vuosiluku - koiran nimi - koiranomistajan nimi - pistemäärä Palkinnon saantikriteerit on päivitetty Marjalassa 6.6.2018.


Tokmannin pytty - kiertopalkinto
1. Palkinnosta kilpaillaan beaglein Idän lohkon valintakokeessa.
2. Palkinnon saa vuodeksi haltuunsa korkeimman pistemäärän kyseisessä kokeessa saavuttaneen uroskoiran omistaja.
3. Pistemäärien mennessä useammalla koiralla tasan, saa palkinnon haltuunsa se koiran omistaja, jonka koiralla on eniten ajominuutteja.
4. Palkinnosta kilpaillaan kymmenen vuoden ajan. Ensimmäisen kerran palkinto on jaettu 2004.
5. Palkinnon saa lopullisesti omakseen eniten palkintoon kiinnityksiä saanut koiran omistaja tai perheenjäsen.
6. Palkinto tulee luovuttaa kilpailtavaksi seuraavassa Idän lohkon valintakokeessa kaiverrettuna. Kaiverruksessa on mainittava seuraavat asiat: - kiinnitysvuosi - koiran nimi - koiran omistajan nimi - pistemäärä
Lahjoittaja: Tokmanni, Kyösti Kakkonen
Palkinnon saantikriteerit on päivitetty Marjalassa, 6.6.2018


Vuoden beagle- kiertopalkinto
1. Palkinnosta kilpaillaan kalenterivuosittain ajokokeissa.
2. Valitessa palkinnon saajaa, otetaan huomioon kalenterivuoden kaksi parasta koetulosta. Koira ei voi osallistua Vuoden beagle-kilpailuun, mikäli se on suljettu kokeissa kyseisenä vuonna.
3. Valinnan suorittaa Pohjois-Karjalan beagleyhdistys ry:n hallitus. Palkinto luovutetaan vuosikokouksen yhteydessä.
4. Palkinnosta kilpaillaan 20 vuoden ajan. Ensimmäisen kerran palkinto on jaettu vuonna 2004. Mikäli hallitus katsoo, ettei palkintoa jonakin vuonna voida jakaa, pidetään kiinni 20 kiinnitysvuodesta. Kiinnityksen mennessä tasan, ratkaisee palkinnon saajan kokeiden yhteenlaskettu pistemäärä.
5. Palkinnon saa lopullisesti omakseen eniten palkintoon kiinnityksiä saanut koiran omistaja tai perheenjäsen.
6. Palkinto tulee luovuttaa Pohjois-Karjalan beagleyhdistys ry:lle hyvissä ajoin ennen vuosikokousta. Yhdistys kaiverruttaa palkintoon seuraavat asiat: - kiinnitysvuosi - koiran nimi - koiran omistajan nimi - pistemäärä
Pohjois-Karjalan Beagleyhdistys ry Palkinnon saantikriteerit on päivitetty Lehmossa 19.8.2020.


Nopein hakija
TÄMÄ PALKINTO ON KIERTOPALKINTO JA SE JAETAAN P-K.N BEAGLEYHDISTYKSEN RODUN MESTARUUSKOKEESSA NOPEIMMALLE HAKIJALLE. Jos hakuminuutit menevät tasan useamman koiran kesken, saa näistä palkinnon yksittäisen erän nopein hakija. Laatat palkintoon hankkii P-K.n beagle yhdistys ry ja kaiverruksista vastaa palkinnon saanut koiran omistaja. Kaiverretaan vuosiluku, koiran nimi sekä hakuminuutit ja omistajan nimi. esim 2017 MEIJÄN MOPPE 5+24=29min Matti Meikäläinen
Palkinto kiertää 9-vuotta ja sen saa haltuunsa koiran omistaja jolla on eniten kiinnityksiä palkintoon. Palkinnon voi laittaa uudelleen kiertoon.
SÄÄNNÖT HYVÄKSYTTY KYNTTILÄAJOISSA 18.11.2017


Tuomariarpajaiset
Pohjois-Karjalan beagle yhdistys arpoo vuosittain palkinnon tuomarina toimineiden yhdistyksen jäsenien kesken.
.Yhdistys arpoo kolme palkintoa päättyneen toimintavuoden aikana ylituomarin, palkintotuomarin,
koesihteerin, koetoimitsijan tai kokeen emännän tehtävissä olleiden jäsenten kesken siten,
että kukin henkilö saa yhden arvan/toimintapäivä yhdistyksen järjestämistä ajokokeista.
Muista ajokokeista hyväksytään neljä arpaa. Sama henkilö voi kuitenkin voittaa vain yhden
lahjakortin, arvonta suoritetaan vuosikokouksessa.
Tuomarin tulee itse ilmoittaa käydyt kokeet yhdistyksen sähköpostiin ennen vuosikokousta.  Säännöt päivitetty Lehmossa 19.8.2020.